Thay đổi Banner

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục banner, thực hiện các bước sau:

Sửa banner khảo sát

1.  Nhấp chọn Sửa giao diện phía trên tay phải.

2.  Cửa sổ chỉnh sửa giao diện khảo sát hiện ra, mặc định tab Chỉnh sửa giao diện được kích hoạt với các tùy chọn cho bạn thiết kế và xem trước giao diện khảo sát của bạn trước khi xuất bản.

  • Kiểu hiển thị: Cho phép bạn hiển thị logo và tiêu đề khảo sát theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
  • Sửa tiêu đề: Cho phép bạn thay đổi tiêu đề khảo sát (Tiêu đề này sẽ hiển thị khi khảo sát được xuất bản).
  • Hiển thị tiêu đề: Chọn nếu bạn muốn hiển thị tiêu đề khảo sát, ngược lại nhấp chọn Không
  •  Màu chữ tiêu đề: Thiết lập màu chữ cho tiêu đề khảo sát.
  • Màu nền banner: Thiết lập màu nền cho banner khảo sát (Chú ý: Màu nền banner chỉ có hiệu lực khi bạn không thiết lập ảnh nền banner).
  •  Hiển thị Logo: Tùy chọn này cho phép bạn lựa chọn có hiển thị logo hay không.
  • Thay đổi logo: Logo mặc định trong giao diện khảo sát chỉ mang tính chất mình họa, bạn có thể thay đổi logo của bạn bằng cách nhấp vào tùy chọn Có và upload logo của bạn vào khảo sát.
  • Chèn ảnh nền Banner: Bạn có thể chèn ảnh nền vào Banner bằng cách nhấp vào tùy chọn Có và upload ảnh nền banner của bạn vào khảo sát.

3.      Nhấp vào nút Lưu thay đổi

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xem trước & thay đổi giao diện

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế bảng hỏi khảo sát, bạn đã sẵn sàng để...

Chỉnh sửa bố cục & Văn bản

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục và văn bản...

Chỉnh sửa màu

Chức năng xem trước cũng cho phép bạn thay đổi màu nội dung sẽ hiển thị trên...