Thêm nhạc vào khảo sát

Thêm nhạc vào khảo sát cho phép bạn thêm các tập tin nhạc để người thực hiện khảo sát có thể nghe như một phần của khảo sát. Bạn có thể sử dụng nhạc trong khảo sát của bạn cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như Số người thực hiện khảo sát yêu thích nhạc của bạn, tạo khảo sát kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ hoặc tạo khảo sát kiểm tra ca khúc nhạc trẻ được yêu thích.

Chèn nhạc vào khảo sát

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...