Thêm văn bản mô tả

Thêm văn bản để khảo sát của bạn cung cấp thêm thông tin mô tả hoặc các hướng dẫn. Các văn bản này chỉ để mô tả, không thu thập dữ liệu.

Thêm văn bản mô tả

Khi nào sử dụng

Sử dụng thêm văn bản để thêm một lời giới thiệu với các hướng dẫn trước khi thực hiện khảo sát hoặc lúc bắt đầu của mỗi phần khảo sát. Các văn bản này cũng có thể tùy chỉnh theo nhiều định dạng như Chữ đậm, nghiêng, to, nhỏ, màu,... Bạn cũng có thể tạo một liên kết, một ảnh trong đó. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...