Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát, chúng cho phép người trả lời có cơ hội để nói với bạn những gì họ thực sự nghĩ thay vì bị giới hạn bởi các tùy chọn câu trả lời mà bạn đã chuẩn bị trước.

Khi lựa chọn tùy chọn này, một ô nhập văn bản sẽ được tạo ra để người thực hiện khảo sát đưa ra ý kiến của riêng họ.

Thêm ý kiến vào câu hỏi

Các bước thiết lập thêm ý kiến khác

1.      Thiết lập sửa câu hỏi

2.      Tích chọn mục Ý kiến khác, thiết lập nhãn bạn muốn hiển thị.

3.      Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thiết lập ý kiến khác có sẵn cho:

  • Câu hỏi một lựa chọn
  • Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới
  • Câu hỏi thả xuống
  • Câu hỏi thả xuống dạng danh sách
  • Câu hỏi thả xuống dạng lưới
  • Câu hỏi nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...