Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ những đối tượng đích xác định chẳng hạn như nhân viên trong công ty, trường học,... Bạn không muốn những người dùng khác có thể truy cập để thực hiện khảo sát? Sử dụng chức năng Thiết lập mật khẩu cho khảo sát để ngăn chặn những người dùng không mong muốn truy cập và thực hiện khảo sát của bạn.

Để thiết lập mật khẩu khảo sát, thực hiện các bước sau:

   1. Tại phần tạo câu hỏi khảo sát, nhấp chọn phần Thiết lập

​    Thiết lập khảo sát

       2. Trang Thiết lập khảo sát xuất hiện, tại mục Thiết lập mật khẩu khảo sát, nhập mật khẩu cho khảo sát vào ô văn bản bên phải

            Thiết lập mật khẩu

        3. Nhấp chọn nút Lưu thiết lập

           Lưu thiết lập mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho khảo sát, mỗi lần người dùng mở khảo sát của bạn sẽ xuất hiện bảng thông báo yêu cầu nhập mật khẩu để mở khảo sát như hình bên dưới

Yêu cầu nhập mật khẩu khảo sát

 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số...

Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều...

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà...

Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người...