Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ xuất hiện để đưa ra thông tin cảm ơn họ đã hoàn thành khảo sát của bạn. Theo mặc định hệ thống sẽ tự động sinh ra một ảnh và một nội dung mặc định là Cảm ơn bạn đã hoàn thành khảo sát. Bạn cũng có thể thiết lập nhiều thông báo khác cho người thực hiện khảo sát như: Thiết lập nội dung hiển thị khi khảo sát bị đóng; Thiết lập nội dung hiển thị khi khảo sát được thiết lập mật khẩu; Thiết lập nội dung sẽ hiển thị khi khảo sát chưa xuất bản;

Thiết lập nội dung trang cảm ơn

Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nội dung trang cảm ơn bằng cách thay ảnh đại diện cũng như những thông tin bạn muốn đưa ra để cảm ơn những người thực hiện khảo sát đã hoàn thành khảo sát của bạn.

Để thực hiện điều này, thực hiện các bước sau:

1. Tại trang Tạo câu hỏi khảo sát nhấp chọn liên kết Thiết lập

Chọn thiết lập khảo sát

2. Nội dung trang Thiết lập khảo sát xuất hiện, để thiết lập ảnh đại diện sẽ xuất hiện trên trang Cảm ơn, tích chọn vào ô checkbox Đặt hình nền đại diện của khảo sát này sau đó nhấp vào nút Browser để chọn ảnh đại diện sẽ xuất hiện trong trang cảm ơn.

Chọn ảnh đại diện trang cảm ơn

3. Trong bảng Thiết lập nội dung trang cảm ơn Thay thế nội dung bạn muốn hiển thị cho trang cảm ơn.

4. Nhấp nút Lưu thay đổi

Thiết lập các nội dung thông báo khác

Bạn hoàn toàn có thể thiết lập nội dung các trang thông báo khác như: Thiết lập nội dung hiển thị khi khảo sát bị đóng; Thiết lập nội dung hiển thị khi khảo sát được thiết lập mật khẩu; Thiết lập nội dung sẽ hiển thị khi khảo sát chưa xuất bản giống như hình phía dưới.

Thiết lập các nội dung thông báo khảo sát

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu...

Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài...

Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển...

Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật