Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi khảo sát đóng.

Để tùy chỉnh các biểu đồ và bảng dữ liệu:

1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.

2. Nhấp vào Tuỳ chỉnh ở đầu câu.

3. Chọn một Loại biểu đồ có sẵn. Bạn có thể chọn một trong những loại biểu đồ cho mỗi câu hỏi của bạn. Các loại biểu đồ có sẵn phụ thuộc vào loại câu hỏi.

4. Khám phá các tùy chọn bên dưới các tab Hiển thị & màu, và Nhãn được mô tả chi tiết phía dưới.

5. Chọn Lưu tùy chỉnh để áp dụng thay đổi.

MẸO! Xuất biểu đồ tùy chỉnh để sử dụng chúng trong các bài thuyết trình, gửi chúng qua email, hoặc chia sẻ bất cứ nơi nào khác.

Tùy chọn hiển thị

Tùy chọn hiển thị cho phép bạn tinh chỉnh cách hiển thị các dữ liệu của bạn trong một biểu đồ hoặc bảng dữ liệu. Các tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào loại câu hỏi và loại biểu đồ.

Tùy chọn Mô tả
Biểu đồ, Dữ liệu trong biểu đồ, Bảng dữ liệu  Sử dụng các hộp kiểm để hiển thị hoặc ẩn các biểu đồ, các bảng dữ liệu xuất hiện bên dưới câu hỏi hoặc các giá trị dữ liệu (đếm hoặc tỷ lệ phần trăm phản hồi) trên biểu đồ.
Biểu diễn biểu đồ

Biểu diễn biểu đồ tỷ lệ phần trăm phản hồi hoặc theo số lượng tuyệt đối của phản hồi cho mỗi lựa chọn câu trả lời.

Chiều cao biểu đồ Thiết lập chiều cao cho biểu đồ

Màu sắc

Nếu bạn có một gói mất phí, bạn có thể tùy chỉnh màu trong biểu đồ. Để chỉnh sửa màu biểu đồ:

1. Nhấp vào khối màu để chỉnh sửa màu.

2. Chọn màu bạn muốn thể hiện trong biểu đồ. Màu đầu tiên trong hàng tương ứng với sự lựa chọn câu trả lời đầu tiên trong bảng dữ liệu.

Các nhãn (tiêu đề câu hỏi)

Để chỉnh sửa một nhãn, bôi đen văn bản trong ô textbox của nhãn và sửa lại theo ý bạn.

• Chỉnh sửa nhãn không ảnh hưởng đến các văn bản câu hỏi hoặc trả lời các lựa chọn trong thiết kế khảo sát của bạn.

• Bạn có thể bổ sung thêm mô tả cho câu hỏi.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...

Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho...