Tùy chọn hiển thị trả lời

Sử dụng chức năng Tùy chọn hiển thị trả lời nếu bạn muốn các lựa chọn trong câu hỏi được sắp xếp theo vần ABC hoặc được sắp ngẫu nhiên (Các tùy chọn sẽ đảo vị trí mỗi lần nạp trang).

tùy chọn hiển thị

Các bước thiết lập tùy chọn hiển thị

1.      Thiết lập sửa câu hỏi

2.      Tại phần Thiết lập hiển thị các tùy chọn, chọn loại thiết lập cho các tùy chọn trả lời (Không thiết lập; Theo vần ABC hoặc sắp xếp ngẫu nhiên)

3.      Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Thêm hàng và cột sẵn có cho:

  • Câu hỏi một lựa chọn
  • Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới
  • Câu hỏi thả xuống dạng danh sách
  • Câu hỏi thả xuống dạng lưới
  • Câu hỏi nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...