Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ liệu người thực hiện khảo sát nhập vào. Nó giúp cho việc phân tích, báo cáo và thực thi dữ liệu đơn giản hơn với tất cả các định dạng nhất định.

Xác thực dữ liệu số

Áp dụng đối với câu hỏi văn bản dạng số. Trong câu hỏi này, bạn có thể thiết lập cho người thực hiện khảo sát chỉ có thể nhập vào là một số nguyên dương, số âm hoặc cho phép cả 2.

Xác thực dữ liệu ngày tháng

Áp dụng đối với câu hỏi văn bản ngày tháng. Trong câu hỏi này, bạn có thể thiết lập cho người thực hiện khảo sát nhập vào ngày tháng năm theo định dạng dd/mm/yyyy hoặc mm/dd/yyyy.

Xác thực dữ liệu email

Áp dụng đối với câu hỏi email. Trong câu hỏi này, bạn có thể thiết lập cho người thực hiện khảo sát chỉ có thể nhập vào là là một địa chỉ email hợp lệ.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...