Xuất các biểu đồ

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh và sử dụng chúng trong các bài thuyết trình, gửi chúng qua email, hoặc chia sẻ bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn.

Bạn có thể xuất một biểu đồ rời rạc hoặc xuất tất cả các biểu đồ cùng một lúc:

  • Để xuất một biểu đồ rời rạc theo định dạng PNG, JPG, SVG hoặc PDF, nhấp vào biểu tượng download hình tròn phía trên bên phải mỗi biểu đồ và chọn Lưu như...
  • Để xuất khẩu tất cả các biểu đồ, nhấn Xuất tất cả ở trên cùng của trang và chọn định dạng PDF hoặc docx.
MẸO! Bạn có thể chia sẻ kết quả khảo sát của bạn và biểu đồ tùy chỉnh thông qua URL. Khi khảo sát thu thập các phản hồi, dữ liệu trong các biểu đồ sẽ cập nhật.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...