Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để download một bản sao offline các kết quả khảo sát. Chúng tôi có nhiều ví dụ xuất dữ liệu sẵn có để giúp bạn lựa chọn định dạng xuất phù hợp và chính xác đối với bạn.

Để xuất tất cả các kết quả khảo sát:

  1. Chuyển tới phần Báo cáo trong khảo sát của bạn.
  2. Nhấp vào nút Xuất tất cả ở phía trên của trang.
  3. Lựa chọn định dạng bạn muốn xuất PDF hoặc Word.

Tập tin download có thể là một tập tin nén (thường là .zip). Sau khi giải nén, bạn có thể mở tập tin có chứa các kết quả khảo sát của bạn.

Dữ liệu báo cáo

Xuất dữ liệu báo cáo đưa ra cho bạn một cách nhìn tổng thể về các kết quả khảo sát của bạn theo câu hỏi. Có 2 loại định dạng sẵn có:

PDF

Xuất dữ liệu tổng thể PDF mô tả dữ liệu của bạn dưới dạng bảng và biểu đồ. Nó đơn giản để chia sẻ hoặc trình bày các kết quả của bạn ngay khi bạn có chúng mà không cần tính toán.

WORD

Xuất dữ liệu tổng thể WORD về cơ bản giống như PDF. Tuy nhiên, với định dạng này, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nội dung tập tin báo cáo hơn.

Dữ liệu phản hồi

Xuất dữ liệu phản hồi cho bạn thấy mỗi người phản hồi đã trả lời khảo sát như thế nào. Loại xuất này cũng là tốt nếu bạn muốn dữ liệu thô để tạo ra các biểu đồ hoặc làm phân tích cho của riêng bạn. Có một số định dạng có sẵn:

PDF

Xuất dữ liệu phản hồi định dạng PDF tải về giống thông tin và hiển thị mà bạn nhìn thấy trong phần Khám phá dữ liệu. Đây là cách tốt nhất để xem các phản hồi riêng lẻ cho người trả lời cụ thể.

XLS

Xuất dữ liệu phản hồi XLS được định dạng cho Excel. Các bảng tính tổ chức tất cả phản hồi riêng rẽ trên hàng riêng biệt. Câu hỏi được nhóm theo cột để làm cho nó dễ dàng cho bạn thực hiện các phân tích của riêng bạn.

CSV

Xuất dữ liệu phản hồi định dạng CSV có thể được sử dụng trong nhiều phần mềm phân tích khác nhau, như Excel hay Numbers. Loại xuất này rất hữu ích nếu bạn muốn chia sẻ dữ liệu với những người không có các phần mềm tương tự như bạn làm.

SPSS

Xuất dữ liệu phản hồi SPSS được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như nghiên cứu thị trường, nghiên cứu y tế, chính phủ, và nghiên cứu giáo dục. Loại xuất này có chứa một tập tin .SAV mà đòi hỏi phần mềm đặc biệt để mở.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...

Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho...