Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu phản hồi ra các định dạng PDF và Excel

Để xuất dữ liệu phản hồi, tại bảng danh sách phản hồi, nhấp chọn nút PDF hoặc EXCEL để xuất dữ liệu theo định dạng bạn mong muốn. Bạn cũng có thể in trực tiếp ra giấy bằng cách nhấp vào nút Print.

Xuất dữ liệu phản hồi

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời...

Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo...

Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung,...

Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản...