Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là một tập tin PDF (Portable Document Format).

Xuất PDF rất lý tưởng cho việc in ấn và chia sẻ khi chúng không cần phân tích thêm hoặc chỉnh sửa. Xem ví dụ xuất dữ liệu »

Để xuất kết quả khảo sát của bạn:

1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.

2. Nhấn Xuất tất cả ở trên cùng của trang.

3. Chọn Xuất ra PDF.

Để xuất kết quả của một câu hỏi rời rạc chứ không phải là toàn bộ khảo sát, nhấp vào Xuất báo cáo ở đầu của một câu hỏi hơn là Xuất tất cả ở trên cùng của trang.

Xuất dữ liệu phản hồi

Xuất toàn bộ các phản hồi rời rạc cấu thành các kết quả khảo sát của người phản hồi.

Để xuất kết quả khảo sát của bạn:

1. Trong phần Báo cáo, chọn Xuất dữ liệu phía tay trái.

2. Chọn Xuất ra PDF.

Quá trình xuất dữ liệu phản hồi ra định dạng PDF có thể sẽ diễn ra lâu hơn mong đợi nếu dữ liệu lớn, bạn nên chia nhỏ dữ liệu ra để xuất bằng cách sử dụng chức năng lọc dữ liệu theo ngày sau đó xuất từng phân mảnh dữ liệu một.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...

Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho...