Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo sát để báo hiệu cho người thực hiện khảo sát biết rằng, câu hỏi này bắt buộc phải trả lời.

yêu cầu trả lời

Các bước thiết lập yêu cầu trả lời

Yêu cầu trả lời câu hỏi là sẵn có cho tất cả các loại câu hỏi

1. Tại mỗi câu hỏi, nhấp vào biểu tượng bút chì để mở chức năng sửa câu hỏi.

Sửa câu hỏi khảo sát

 

2. Cửa sổ sửa câu hỏi mở ra, nhấp chọn vào mục Yêu cầu trả lời

Yêu cầu trả lời

 

3. Nhấp vào nút Lưu thiết lập, kết quả như hình bên dưới.

Yêu cầu trả lời

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...