Khảo sát phản hồi sự kiện

Một số ví dụ khảo sát mẫu

Mẫu khảo sát lập kế hoạch sự kiện

Tìm hiểu sự mong đợi, đánh giá khả năng tham dự, xác định trước người dẫn chương trình, phục vụ, chương trình, âm nhạc, chủ đề, vv Tìm ra phương án hoặc nhu cầu du lịch, cũng như các phương pháp tốt nhất để giữ liên lạc với những người tham dự của bạn, bạn cần phải cung cấp bản cập nhật sự kiện. Tất cả điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch và tìm hiểu thêm về những người tham dự của bạn để giúp bạn điều chỉnh sự kiện của bạn.

Mẫu khảo sát phản hồi sau sự kiện

Tìm hiểu một cuộc họp hoặc một sự kiện đã diễn ra như thế nào và sử dụng các phản hồi để tạo các cuộc họp hoặc các sự kiện tiếp theo có điểm nhấn hơn. Có thể nhóm muốn có ý tưởng về tăng số lượng tham gia hoặc muốn thay đổi một địa điểm khác.

Mẫu khảo sát RSVP (Vui lòng phúc đáp)

Loại mẫu khảo sát rất đơn giản, mẫu khảo sát này gồm 4 câu hỏi là một cách tuyệt vời để xác định ai sẽ tham dự bữa tiệc của bạn, họ có mang theo những người khác không và họ có yêu cầu gì đặc biệt không.

Mẫu khảo sát sự kiện giải trí

Sau một bữa tiệc mang tính chất giải trí, tìm kiếm thông tin từ những người khách xem họ đã nghĩ gì. Khảo sát này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin phản hồi về giải trí, địa điểm và thông tin trước sự kiện.

Đăng ký dùng thử

Dùng thử KsvPro để cảm nhận sự khác biệt

Video giới thiệu

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm