Khảo sát chăm sóc sức khỏe

Một số ví dụ khảo sát mẫu

Mẫu Khảo sát hài lòng bệnh nhân sau khi khám, chữa bệnh

Khảo sát bệnh nhân của mình sau khi vào bệnh viện để có được thông tin phản hồi của họ về các dịch vụ chăm sóc bạn đang cung cấp, các tương tác của họ với nhân viên của bạn, hoặc nắm bắt thêm thông tin về ý định của họ có tin tưởng điều trị tại bệnh viện của bạn trong tương lai nữa không.

Mẫu khảo sát đánh giá hiệu quả bệnh viện

Bạn đang quản lý một bệnh viện? gửi khảo sát đánh giá hiệu quả bệnh viện này cho các bệnh nhân đã từng điều trị tại bệnh viện. Khảo sát đưa ra một loạt các câu hỏi dành riêng cho các khía cạnh khác nhau trong thời gian nằm viện. Nhận được phản hồi trực tiếp về các bác sĩ của bệnh viện, nhân viên và mức độ thoải mái.

Đăng ký dùng thử

Dùng thử KsvPro để cảm nhận sự khác biệt

Video giới thiệu

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm