Khảo sát đánh giá hiệu quả quản lý

Trang 1

Chào mừng bạn đến với khảo sát đánh giá phần mềm ksvpro!

Cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia vào môt phần khảo sát quan trọng này để đo mức độ hài lòng khách hàng về phần mềm KsvPro . Hôm nay, chúng tôi sẽ thu được những suy nghĩ và quan điểm của bạn đối với phần mềm của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn trong tương lai. Cuộc khảo sát này chỉ mất 4-5 phút để hoàn thành. Hãy yên tâm rằng tất cả các câu trả lời bạn cung cấp sẽ được giữ trong bí mật nghiêm ngặt.

1. Trước tiên, vui lòng cho biết bạn có muốn giới thiệu phần mềm của chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn không?
2. Đối với mỗi loại đặc tính sau, xin vui lòng đánh giá mức độ hài lòng của bạn với phần mềm của chúng tôi:
 
Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng
Giao diện phần mềm
Bố cục tổng thể
Thực hiện những công việc bạn đã sử dụng
Mức độ tiện dụng
3. Bây giờ chúng tôi muốn biết bạn cảm nhận thế nào về sự hỗ trợ phần mềm của KsvPro. Đối với mỗi dạng hỗ trợ chúng tôi đưa ra sau đây, xin vui lòng chọn mức độ hài lòng của bạn:
 
Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng
Tài liệu hướng dẫn
Nhân viên hỗ trợ khách hàng
Website
Dịch vụ hỗ trợ tổng thể
4. Xem xét tất cả các yếu tố, xin vui lòng chọn câu trả lời dưới đây để mô tả đúng nhất mức độ hài lòng tổng thể của bạn với phần mềm KsvPro:
5. Cuối cùng, chúng tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến mà bạn nghĩ rằng KsvPro cần phải cải thiện. Nếu vậy, xin vui lòng viết ý kiến trong hộp văn bản dưới đây: