Khảo sát tổ chức sự kiện doanh nghiệp

Trang 1

0%
1. Khoảng thời gian bạn phải chờ đợi trước khi được trao đổi với người đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong bao lâu?
2. Bạn cảm nhận mình hiểu được những người đại diện cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã nói như thế nào?
3. Bạn có hứng thú là người đại diện dịch vụ khách hàng tại công ty chúng tôi không?
4. Bạn muốn nói rằng người đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã xử lý vấn đề hoặc trả lời câu hỏi của bạn nhanh, chậm, hoặc không cả hai?
5. Bạn cảm thấy kiến thức của người đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi như thế nào?