Khảo sát đánh giá hiệu quả công nghệ thông tin

Trang 1

1. Đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm website?
2. Lý do chính bạn đến với website?
3. Bạn đã tìm thấy cái bạn cần?
4. Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ thứ gì hoặc tất cả mọi thứ bạn cần, vui lòng nói cho chúng tôi biết thông tin bạn đang tìm kiếm cho
5. Vui lòng nói cho chúng tôi biết mức độ đơn giản của việc tìm kiếm thông tin trên website như thế nào?
6. Ấn tượng tổng thể của bạn về website là gì?
 
Dưới mong đợi
Như mong đợi
Trên mong đợi
Chuyên nghiệp
Cung cấp thông tin
Tính dễ chịu
7. Bạn có muốn tiếp tục quay trở lại ghé thăm website của chúng tôi?
8. Vui lòng đưa thêm ý kiến bạn có để cải thiện website. Chúng tôi hoan nghênh đề xuất về các vấn đề cụ thể cho những cải tiến, tính năng mà bạn muốn đưa thêm vào các trang web và các ví dụ về những gì bạn cho là là sẽ cải thiện website tốt hơn.