Khảo sát bảo mật công việc của nhân viên

Trang 1

0%
1. Một cách tổng quát, mức độ thân thiện của những nhân viên khách sạn như thế nào?
2. Một cách tổng quát, mức độ lịch thiệp của những nhân viên khách sạn như thế nào?
3. Một cách tổng quát, mức độ chuyên nghiệp của những nhân viên khách sạn như thế nào?
4. Mức độ nhanh chóng của quá trình check-in như thế nào?
5. Các nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng của bạn như thế nào?
6. Mức độ hữu ích của người hướng dẫn trong quá trình bạn ở khách sạn như thế nào?
7. Mức độ thoải mái của những chiếc khăn trải giường của bạn như thế nào?
8. Một cách tổng quát, mức độ nhanh chóng mà những nhân viên phản hồi lại những yêu cầu của bạn như thế nào?
9. Mức độ thuận tiện của dịch vụ ăn uống tại khách sạn chúng tôi như thế nào?
10. Độ ngon của dịch vụ ăn sáng khách sạn như thế nào?