bài tập cho tuấn linh

Trang 1

1. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó làm bạn vui, gọi tên bạn hoặc xúc phạm bạn?
2. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó lan truyền tin đồn về bạn?
3. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó đẩy bạn, xô đẩy bạn, ngáng chân bạn, hay khạc nhổ vào bạn?
4. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó đe dọa bạn với mục đích xấu?
5. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó đã cố gắng để làm cho bạn làm những điều bạn không muốn làm; ví dụ, cung cấp cho họ tiền bạc hoặc những thứ khác?
6. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó đã phá hủy tài sản của bạn vì một mục đích nào đó?
7. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó đã loại bạn ra khỏi cuộc chơi hoặc không cho phép bạn tham gia vào các hoạt động vì mục đích nào đó?
8. Trong tuần trước, bao nhiêu lần (nếu có) có một ai đó sử dụng điện thoại di động hoặc Internet để nói hoặc viết bài gây tổn thương về bạn?
9. Có bao nhiêu sinh viên tham gia học tập tại trường bạn?
10. Các lớp thấp nhất và cao nhất giảng dạy tại trường của bạn là gì?
Lớp thấp nhất
Lớp cao nhất