Khảo sát định hướng nghề nghiệp của học sinh cấp 3

Trang 1

1. Bạn đã tham gia sự kiện [Tên sự kiện]?
2. Sự kiện được tổ chức như thế nào?
3. Số tiền bạn bỏ ra cho sự kiện có hợp lý không?
4. Tính giải trí của sự kiện như thế nào?
5. Bạn cảm thấy an toàn tại sự kiện này?
6. Bạn muốn tham sự sự kiện tương tự trong tương lai?
7. Bạn muốn giới thiệu sự kiện này cho bạn bè?
8. Bạn thích điều gì từ sự kiện này?
9. Bạn không thích điều gì từ sự kiện này?
10. Chúng tôi có thể cải thiện sự kiện này như thế nào?