kjkj

Trang 1

1. Bạn có thường xuyên mua các sản phẩm trực tuyến không?
2. Bạn hay mua trực tuyến những loại sản phẩm nào?
3. Bạn thường mua hàng từ những nhà bán lẻ trực tuyến nào?
4. Mối quan tâm lớn nhất của bạn về việc mua các sản phẩm trực tuyến là gì?
5. Bạn có cảm thấy thoải mái khi mua các sản phẩm trực tuyến từ công ty bạn biết không?
6. Bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật khi mua sản phẩm trực tuyến như thế nào?
7. Bạn tin rằng thông tin thanh toán của bạn sẽ được giữ an toàn khi mua sản phẩm trực tuyến như thế nào?
8. Bạn thường ngăn ngừa những mối quan tâm riêng tư khi mua sản phẩm trực tuyến như thế nào?
9. Loại phương thức thanh toán nào bạn sử dụng khi mua hàng trực tuyến?
10. Bạn thường mua trực tuyến trên những website nào?