h

Trang 1

1. Bạn có thường mua nhạc theo định dạng kỹ thuật số không?
2. Bạn thường mua nhạc theo một định dạng vật lý (đĩa CD, băng cassette,...)?
3. Bạn có thường nghe nhạc trực tuyến không?
4. Bạn có thường download nhạc từ các trang web chia sẻ file không?
5. Bạn có thường xuyên tham dự các buổi nhạc sống không?
6. Bạn có muốn thanh toán nội dung nhạc trực tuyến thay vì sử dụng dịch vụ miễn phí?
7. Một ngày điển hình, bạn dành thời gian (giờ) để nghe nhạc trên website là bao nhiêu?