Bao nhieu nguoi su dung paltalk

Trang 1

1. Loại website xem video nào sau đây bạn hiện nay đang có một tài khoản? (chọn một hoặc nhiều)
2. Một tuần điển hình, bạn muốn sử dụng các website xem video như thế nào?
3. Một tuần điển hình, loại website xem video nào sau đây bạn hay sử dụng nhất?
4. Một tuần điển hình, khoảng thời gian bạn sử dụng các website xem video là bao nhiêu?
Giờ
Phút
5. Một tuần điển hình, khoảng bao nhiêu chương trình (chiếu trên ti vi, phim, thể thao,...) bạn đã xem trên các website xem video?
6. Một tháng điển hình, bạn đã sử dụng khoảng bao nhiêu tiền (VNĐ) cho dịch vụ xem video trực tuyến?