Khảo sát dành cho học sinh

Trang 1

1. Công việc của bạn có ý nghĩa như thế nào?
2. Công việc của bạn có thách thức không?
3. Một tuần điển hình, bạn có thường cảm thấy căng thẳng với công việc?
4. Mức lương cho công việc của bạn như thế nào?
5. Bao nhiêu lần các quan điểm của bạn giống với các đồng nghiệp của bạn?
6. Những mong đợi của người lãnh đạo đối với bạn có thực tế không?
7. Bạn thường xuyên thực hiện những công việc lãnh đạo giao giúp bạn phát triển tính chuyên nghiệp như thế nào?
8. Số cơ hội để bạn được thăng tiến nơi làm việc là bao nhiêu?
9. Bạn được giao quá nhiều công việc, quá ít hay vừa phải?
10. Bạn có hài lòng với những lợi ích của nhân viên bạn, không hài lòng hay không cả hai?
11. Bạn tự hào về năng lực của nhân viên bạn như thế nào?
12. Bạn có thích nhân viên của bạn, không thích hoặc thích cả hai?
13. Bạn có muốn tìm một công việc ở công ty khác không?