KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN SAU KHI KHÁM, CHỮA BỆNH

Trang 1

1. Một cách tổng quát, bạn hài lòng hay không hài lòng với lần gần đây nhất ghé thăm trung tâm/bệnh viện của chúng tôi?
2. Việc sắp xếp lịch hẹn gặp bạn theo thời điểm thuận tiện cho bạn là đơn giản hay khó khăn?
3. Thời gian gặp mặt có thuận tiện với bạn không?
4. Theo quan điểm của bạn, vị trí của trung tâm/bệnh viện có thuận tiện không?
5. Một cách tổng thể, bạn đánh giá các dịch vụ mà bạn nhận được từ các nhân viên tại trung tâm/bệnh viện của chúng tôi như thế nào?
6. Khu vực hành lang và chờ đợi có thoải mái không?
7. Lịch hẹn của bạn với người khám, chữa bệnh bắt đầu sớm, muộn hay đúng giờ?
8. Một cách tổng thể, bạn đánh giá các dịch vụ chăm sóc mà bạn nhận được từ người khám, chữa bệnh của chúng tôi như thế nào?
9. Bạn tin tưởng người khám, chữa bệnh cho bạn kê khai thuốc là vì lợi ích tốt nhất của bạn?
10. Người khám, chữa bệnh lắng nghe nhu cầu của bạn như thế nào?
11. Người khám, chữa bệnh giải thích những lựa chọn điều trị cho bạn như thế nào?
12. Người khám, chữa bệnh giải thích những giải pháp điều trị tiếp theo cho bạn như thế nào?
13. Bạn hài lòng hay không hài lòng với số lượng thời gian người khám, chữa bệnh của bạn đã dành ra để giải quyết nhu cầu của bạn?
14. Bạn có muốn giới thiệu người khám, chữa bệnh của bạn cho bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn không?
15. Chúng tôi có thể thực hiện thêm những điều gì để cải thiện lần ghé thăm tới của bạn?