KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỆNH VIỆN

Trang 1

1. Chuyên môn của các nhân viên tại bệnh viện này như thế nào?
2. Phong cách làm việc của các nhân viên tại bệnh viện này có chuyên nghiệp không?
3. Trao đổi với các nhân viên tại bệnh viện này về các điều kiện bệnh tật có đơn giản không?
4. Bạn có thường nhận được các thông tin trái chiều từ các nhân viên tại bệnh viện này không?
5. Các nhân viên tại bệnh viện này trả lời các câu hỏi của bạn như thế nào?
6. Bạn được các nhân viên tại bệnh viện này quan tâm như thế nào?
7. Các nhân viên tại bệnh viện có thường xuyên mô tả tác dụng phụ có thể xảy ra trước khi điều trị thuốc cho bạn không?
8. Các nhân viên tại bệnh viện có thường xuyên mô tả mục đích của thuốc trước khi điều trị cho bạn không?
9. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, khi bạn nhấn nút gọi, các nhân viên có đến kịp thời không?
10. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, phòng điều trị của bạn có được vệ sinh sạch sẽ không?
11. Một cách tổng quát, bạn cảm thấy bệnh viện này có vệ sinh không?
12. Độ ồn tại phòng của bạn hoặc không gian ngủ của bạn tại bệnh viện này như thế nào?
13. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, các bác sĩ có thường xuyên giải thích theo cách bạn có thể hiểu không?
14. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, các bác sĩ điều trị có trân trọng bạn không?
15. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, bệnh tật của bạn được kiểm soát như thế nào?
16. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, bạn có thường cảm thấy bối rối về những gì đã xảy ra không?
17. Các bữa ăn phục vụ tại bệnh viện này đáp ứng nhu cầu ăn uống của bạn như thế nào?
18. Trong thời gian ở tại bệnh viện, các y tá lắng nghe bạn như thế nào?
19. Niềm tin tôn giáo của bạn được các nhân viên tại bệnh viện này tôn trọng như thế nào?
20. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện này, bạn hài lòng với sự chăm sóc mà bạn nhận được, không hài lòng với sự chăm sóc mà bạn nhận được, hoặc không cả hai?
21. Bạn muốn chọn bệnh viện này cho lần điều trị tiếp theo trong tương lai không?
22. Bạn muốn giới thiệu bệnh viện này cho những người khác không?