KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CƯ DÂN VINGROUP

Trang 1

1. Hãy điền vào phần dưới đây để chúng tôi có thể liên lạc với bạn về thời gian tình nguyện viên và các địa điểm của bạn!
Họ và tên
Địa chỉ
Tỉnh/Thành phố
Email
Số điện thoại
2. Ngôn ngữ
3. Bây giờ, chúng tôi muốn biết loại hoạt động nào sau đây bạn có hứng thú làm tình nguyện viên? (Chọn một hoặc tất cả)
4. Thời gian bạn có thể sẵn sàng làm tình nguyện viên cho chúng tôi? (lựa chọn một hoặc nhiều)
 
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
8:00am - 10:00am
10:00am - 12:00pm
12:00pm - 2:00pm
2:00pm - 4:00pm
4:00pm - 6:00pm
6:00pm - 8:00pm
8:00pm - 10:00pm
5. Bạn biết đến tổ chức chúng tôi từ kênh nào?
6. Cuối cùng, chúng tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến bổ sung, mối quan tâm hoặc các nhu cầu đặc biệt liên quan đến hoạt động tình nguyện tại tổ chức chúng tôi. Nếu vậy, hãy giải thích trong hộp văn bản dưới đây: