khảo sát du lịch

Trang 1

1. Đầu tiên, xin vui lòng chọn chỉ số hạnh phúc của bạn dựa trên mức độ thoải mái tìm thấy tại công ty chúng tôi:
2. Bạn có bất cứ vấn đề hoặc ý kiến gì về các quyền lợi bảo hiểm công ty [XYZ]? Nếu có, hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong hộp văn bản dưới đây:
3. Tập các câu hỏi này được thiết kế để đo sự hài lòng của bạn với những ngày nghỉ của công ty bạn và thời gian cá nhân. Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng của bạn với những mục sau đây:
 
Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng
Những ngày nghỉ
Những ngày ốm
Những kỳ nghỉ
Kế hoạch tổng thể trong năm
4. Bạn có bất cứ vấn đề hoặc ý kiến gì về các kỳ nghỉ và đi lại tại công ty [XYZ]? Nếu có, hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong hộp văn bản dưới đây:
5. Xét tất cả các yếu tố trên, vui lòng chọn câu trả lời dưới đây mô tả đúng nhất mức độ hài lòng tổng thể của bạn với lợi ích của nhân viên tại công ty [XYZ]:
6. Cuối cùng, chúng tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến liên quan đến lợi ích của nhân viên mà bạn nghĩ công ty [XYZ] cần phải nhận thức. Nếu vậy, hãy giải thích trong hộp văn bản dưới đây: