eo hanh

Trang 1

1. Đầu tiên, chúng tôi muốn biết một số thông tin cho mục đích thống kê. Bạn là thành viên của chi nhánh / phòng ban nào?
2. Tính trung bình, bạn có thường xuyên liên hệ với bên hỗ trợ công nghệ thông tin để yêu cầu giúp đỡ không?
3. Vui lòng cung cấp thông tin sau đây về lần cuối cùng bạn yêu cầu nhóm hỗ trợ CNTT giúp đỡ:
Ngày yêu cầu
Ngày xử lý xong
4. Phương thức được sử dụng để liên hệ với phòng CNTT là gì?
5. Về yêu cầu giúp đỡ cuối cùng của bạn, xin vui lòng cung cấp bản chất của sự việc đã được giải quyết trong hộp văn bản dưới đây:
6. Cung cấp số thời gian (Giờ) sự cố này gây ra làm trì hoãn công việc của bạn:
7. Tập các câu hỏi này được thiết kế để đo hiệu quả đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Xét yêu cầu hỗ trợ CNTT cuối cùng của bạn, vui lòng đánh giá trên thang điểm từ 1-10, 1 là rất nghèo nàn và 10 là hoàn hảo, mức độ hiệu quả nhân viên CNTT đạt được trong từng lĩnh vực dịch vụ:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hữu ích
Thân thiện
Chuyên môn
Năng động
Chuyên nghiệp
Tổng thể các dịch vụ
8. Xét tất cả các yếu tố trên, Vui lòng chọn câu trả lời dưới đây mô tả đúng nhất mức độ hài lòng tổng thể của bạn với dịch vụ CNTT [XYZ]:
9. Cuối cùng, chúng tôi muốn biết nếu bạn có bất kỳ ý kiến mà bạn nghĩ [XYZ] cần phải cải thiện. Nếu vậy, hãy viết ý kiến của bạn trong hộp văn bản dưới đây: