123

Trang 1

1. Đầu tiên, chúng tôi muốn thảo luận về các chính sách khóa (mật khẩu) tại nơi làm việc của bạn. Vui lòng chọn có hoặc không cho mỗi mục sau đây:
 
Không
Bạn hạn chế sử dụng mật khẩu chỉ khi ai đó cần đến?
Bạn có chắc chắn rằng tất cả các mật khẩu "không trùng lặp"?
Bạn có nghiêm cấm nhân bản các mật khẩu với những phê duyệt của người quản lý?
Bạn có lưu trữ đầy đủ danh sách các mật khẩu?
2. Phần này được thiết kế bao gồm một danh sách kiểm tra tính bảo mật của nhân viên và thông tin máy tính công ty bạn. Vui lòng cung cấp một câu trả lời cho mỗi loại sau:
 
Không
Bạn có chắc chắn nhân viên của bạn khóa máy tính của họ trong khi họ đang bị giám sát?
Bạn có tiến hành thiết lập mật khẩu và thay đổi mã theo lịch trình không?
Bạn có tường lửa để đảm bảo rằng không có các trang web không phù hợp được truy cập?
Bạn có sao lưu các tập tin máy tính?
Máy vi tính và thiết bị điện tử khác được sử dụng an toàn từ khu vực công khai?
3. Bây giờ chúng tôi muốn bạn để điền vào danh sách kiểm này, nên hay không nên thiết lập các chính sách cho mỗi loại sau:
 
Không
Phòng chống bạo lực nơi làm việc
Quấy rối nơi làm việc
Vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc
Các kế hoạch sẵn sàng ứng phó thảm họa
4. Cuối cùng, chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến an toàn của người lao động. Vui lòng chọn có hoặc không cho mỗi loại câu hỏi sau:
 
Không
Tất cả các nhân viên đều truy cập đến một vị trí an toàn nơi có kho dữ liệu giá trị của họ?
Tất cả các phòng đều có đường thoát hiểm?
Các nhân viên được thông báo về tất cả các công nghệ họ có thể tiếp xúc trong khi làm việc?
Khi ai đó đang làm việc một mình, có một hệ thống khóa để từ chối tất cả những người ghé thăm không mong muốn không?