Thống kê tổng hợp về các phản hồi

Các phản hồi được chia làm 2 loại: đã hoàn thành và chưa hoàn thành giúp bạn đánh giá được mức độ quan tâm của người được khảo sát đối với khảo sát của bạn

Bản đồ trực quan chỉ ra các khảo sát được thực hiện trên đất nước, vùng lãnh thổ nào.

Biểu đồ thống kê chi tiết số lượng khảo sát đã hoàn thành và chưa hoàn thành theo ngày.

Thống kê chi tiết các lựa chọn của người được khảo sát

Thống kê chi tiết các lựa chọn của người được khảo sát

Mỗi khảo sát ở trạng thái đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành đều được KsvPro thu thập, thống kê và hiển thị chi tiết các lựa chọn của người được khảo sát

Thống kê chi tiết về thông tin chung của người thực hiện khảo sát

Ngoài việc thống kê, lưu trữ các thông tin về lựa chọn trả lời của mỗi câu hỏi trong khảo sát, KsvPro còn thống kê thêm các thông tin của người thực hiện khảo sát như thời gian thực hiện, ngày thực hiện, địa chỉ IP, thành phố, đất nước,...