Xem Trước Khảo Sát Trên Nhiều Nền Tảng

Hỗ trợ trực quan về bố cục, nội dung khảo sát sẽ hiển thị trên nhiều nền tảng, nhiều độ phân giải khác nhau. Với chức năng này, bạn dễ dàng xem trước bố cục khảo sát sẽ hiển thị như thế nào trên các nền tảng khác nhau cũng như chỉnh sửa nếu cần.

Các nền tảng, độ phân giải hỗ trợ xem trước: 1920px - Desktop, 1280px - Laptop, Ipad - Landscape, Ipad - Portrait, Iphone - Landscape, Iphone - Portrait.

Thay đổi giao diện khảo sát

Thay đổi giao diện khảo sát dễ dàng

KsvPro cung cấp cho bạn trên 50 mẫu giao diện khảo sát được thiết kế đơn giản, khoa học và chuyên nghiệp. Tất cả các mẫu giao diện được phân loại theo các nhánh khảo sát khác nhau như: Khảo sát mong muốn khách hàng, khảo sát thị trường, khảo sát sự kiện, khảo sát giáo dục,...

Ngoài ra, KsvPro cũng cung cấp cho bạn hơn 20 loại giao diện tự do (không thuộc các nhánh khảo sát đã liệt kê) để bạn có thể tùy chỉnh, thiết kế theo quan điểm của riêng mình.

Tùy chỉnh giao diện khảo sát theo thương hiệu

 • Hỗ trợ hiển thị nội dung Logo và tiêu đề khảo sát (hoặc tên công ty) theo 2 dạng ngang và dọc.
 • Nhúng logo công ty vào banner khảo sát bằng cách upload ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn trong thư viện.
 • Tùy chỉnh Ẩn/Hiện Logo, tiêu đề khảo sát (hoặc tên công ty).
 • Thay đổi tiêu khảo sát trên banner.
 • Thay đổi màu nền banner
 • Nhúng ảnh nền vào banner
Sửa bố cục khảo sát

Tùy chỉnh bố cục, văn bản khảo sát

 • Hỗ trợ thay đổi phông chữ, cỡ chữ và chiều rộng của khung nội dung khảo sát
 • Thiết lập vùng ngăn cách giữa các câu hỏi
 • Tùy chỉnh Ẩn/Hiện số thứ tự các câu hỏi
 • Tùy chỉnh Ẩn/Hiện nội dung mô tả câu hỏi
 • Tùy chỉnh Ẩn/Hiện nút quay lại, thanh tiến trình
 • Tùy chỉnh Ẩn/Hiện nguồn bản quyền phía dưới khảo sát

Thay đổi, chỉnh sửa màu khảo sát

 • Thay đổi màu nền cửa sổ (màu nền toàn bộ cửa sổ trình duyệt)
 • Thay đổi màu nền nội dung phần khảo sát
 • Thay đổi màu tiêu đề câu hỏi
 • Thay đổi màu mô tả câu hỏi
 • Thay đổi màu nền footer
 • Thay đổi màu nền thanh tiến trình