10 Mẹo để lựa chọn một khảo sát nhân khẩu học cụ thể

Một cuộc khảo sát trực tuyến đạt hiệu quả càng cao về nhân khẩu học khi bạn biết lựa chọn những câu hỏi phù hợp. Bạn có thể muốn chọn phản hồi nhân khẩu học cụ thể, hoặc có lẽ bạn muốn chia nhỏ các câu trả lời bạn nhận được theo nhân khẩu học của họ.

Dưới đây là 10 lời khuyên để có được khảo sát chi tiết về nhân khẩu học.

1. Biết những gì bạn muốn - không thể hỏi 1 người đàn ông cho ý kiến ​​của mình về cách thức một sản phẩm vệ sinh phụ nữ.

2. Có hiểu biết về các chi tiết nhân khẩu học cụ thể. Hãy suy nghĩ giới tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tộc, vị trí, bản năng giới tính, tôn giáo và vv.

10 Mẹo để lựa chọn một khảo sát nhân khẩu học cụ thể

3. Khi bạn đưa ra khảo sát nhân khẩu học, hãy chắc chắn rằng nó bao gồm tất cả các tiêu chí và bạn có cơ hội để sắp xếp sau. Có nhiều kết quả khảo sát và lọc chúng sẽ tốt hơn là bỏ lỡ một loại tiêu chí đánh giá nhất định.

4. Bạn phải chứng minh được bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn có chứa câu hỏi về tiêu chí nhân khẩu học cụ thể. Nếu bạn muốn biết kết quả khảo sát của một nhóm tuổi nhất định, bạn phải có câu hỏi chỉ ra các loại tuổi.

5. Khi bạn chọn các chi tiết cụ thể về nhân khẩu học, bạn cũng phải suy nghĩ về vị trí địa lý. Bạn đang làm một cuộc khảo sát toàn cầu, cuộc khảo sát quốc gia, khu vực hoặc khảo sát ý kiến ​​trong nước. vv?

10 Mẹo để lựa chọn một khảo sát nhân khẩu học cụ thể

6. Hãy so sánh khảo sát nhân khẩu học của bạn với những cuộc điều tra dân số gần đây. Tất cả các chi tiết nhân khẩu học có liên quan đã được thu thập, do đó bạn cũng có thể sử dụng những gì mọi người biết.

7. Nhân khẩu học là một lĩnh vực cụ thể của công việc, không rút ra kết luận dựa trên mối tương quan cảm nhận bên trong chúng.

8. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ được sự bình đẳng và sự công bằng trong tâm trí và không phân biệt đối xử chống lại người dân của một nhân khẩu học nhất định.

9. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Không sử dụng thuật ngữ phức tạp nếu bạn hỏi câu hỏi của những người trẻ tuổi vẫn còn đi học.

10. Hiểu được tại sao các nhân khẩu học là quan trọng với bạn - những giá trị nhân bản thực sự mang đến cho bạn thêm khảo sát trực tuyến?