5 lời khuyên trong nghiên cứu nhân khẩu học của bạn

Báo cáo nhân khẩu học khá phức tạp để viết. May mắn thay, khi bạn nghiên cứu nhân khẩu học, mọi thứ sẽ nhanh chóng bắt đầu vào đúng vị trí của nó. Dưới đây là năm mẹo để chắc chắn rằng bạn nghiên cứu nhân khẩu học đúng cách và có được kết quả tốt nhất.

1 - Đối tượng

Đầu tiên và trước hết, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn hiểu những người nhóm đối tượng hoặc đối tượng là ai. Điều này sẽ định hướng cho bạn khi bạn nghiên cứu nhân khẩu học, bởi vì nó cũng sẽ xác định những loại ngôn ngữ bạn sử dụng trong báo cáo của bạn sau đó. Ví dụ, nó là hoàn toàn chấp nhận được để nói chuyện ở ngôi thứ nhất trong báo cáo của mình, nếu đối tượng của bạn là những người không quá khuôn phép và những người trẻ tuổi.

5 lời khuyên trong nghiên cứu nhân khẩu học

2 - Bảng câu hỏi

Tiếp theo, bạn cần phải tạo ra các câu hỏi khảo sát trực tuyến ngay, đó là điều cần thiết khi bạn nghiên cứu nhân khẩu học. Nếu không có những câu hỏi đúng, bạn sẽ không thể thực sự ghi lại những gì bạn đang quan sát. Hãy cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của một chuyên gia về chủ đề này.

3 – Khả năng giới thiệu của bạn

Tiếp theo, khi bạn nghiên cứu nhân khẩu học, bạn phải chắc chắn rằng bạn giới thiệu sản phẩm của bạn đúng. Thảo luận về những gì bạn muốn đạt được, mà vấn đề bạn phải đối mặt, mà các vấn đề bạn cảm thấy nhóm mục tiêu của bạn có thể có và những gì bạn muốn hỏi đã được trả lời. Bao gồm các ý kiến ​​chuyên gia trong phần giới thiệu này. Nếu bạn đã nói chuyện với các chuyên gia, nhưng họ đã không có ý kiến ​​trên mỗi câu hỏi, bạn phải thêm điều này để giới thiệu của bạn là tốt.

4 - Phương pháp

Những mẹo thứ tư là bạn phải giải thích bạn đã nghiên cứu như thế nào. Khi nào bạn đối chiếu thông tin của bạn, ở đâu và như thế nào? Bạn đã có cuộc phỏng vấn hoặc bạn đã sử dụng bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến hay cả hai? Giải thích làm thế nào bạn đến kết quả của bạn là rất quan trọng.

5 lời khuyên trong nghiên cứu nhân khẩu học của bạn 2

5 - Phân tích báo cáo

Điều quan trọng là bạn cần sử dụng các báo cáo trang phân tích kết quả khảo sát trực tuyến. Đây là nơi bạn sẽ chứng minh mối quan hệ và nơi bạn có thể bắt đầu xây dựng hướng tới kết luận của bạn, chứng minh hoặc bác bỏ một lý thuyết và như vậy. Ý kiến ​​về vấn đề này cũng có thể được bao gồm ở đây.