9 tính năng cần có trong một công cụ khảo sát trực tuyến

Khi nói đến việc tạo các cuộc khảo sát trực tuyến, cho dù đó là nơi làm việc, hoặc một cuộc khảo sát chủ đề nói chung, bạn phải sử dụng các công cụ khảo sát thích hợp để giúp bạn tạo ra các cuộc khảo sát. Khi quyết định sử dụng các công cụ khảo sát, điều quan trọng là tìm trong đó có một loạt các tính năng giúp bạn tạo ra một loạt các câu hỏi đa dạng và các khảo sát lý tưởng cho người trả lời; đây là một số trong nhiều tính năng mà cuộc khảo sát của bạn cần có.

1. Khảo sát mẫu chuyên nghiệp

Bạn hãy tìm mẫu khảo sát phù hợp; Tính năng này cho phép bạn xem trước một loạt các câu hỏi và các chủ đề, cũng như thảo luận về những người trả lời, vì vậy bạn nên chọn một thiết kế hấp dẫn, và các mẫu hoàn hảo, đối với bất kỳ cuộc điều tra cụ thể.

Chọn khảo sát mẫu

2. Khảo sát lôgic

Tính năng này cho phép người trả lời để bỏ qua toàn bộ các phần của một cuộc khảo sát. Nếu một phần giao dịch với một cụ thể về nhân khẩu học, công cụ này sẽ loại bỏ những người trả lời không phù hợp với nhân khẩu học đó, vì vậy mà họ không trả lời một phần cụ thể vu vơ.

Sửa banner khảo sát

3. Tùy chỉnh giao diện linh hoạt

Cập nhật màu sắc, font chữ, và chỉnh sửa giao diện khảo sát một cách dễ dàng, sẽ dẫn đến nhiều người trả lời. Nếu việc thiết kế hoặc mẫu thực hiện không tốt, nhiều người sẽ không thèm xem cuộc khảo sát của bạn; Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh, cho nhóm khảo sát mục tiêu cụ thể của bạn. Tạo nên phong cách hay bản sắc cho cuộc khảo sát của bạn

4. ngẫu nhiên

Nếu câu hỏi lựa chọn nào đó được tạo ra một cách cố định, điều này có thể có thể ảnh hưởng đến phản hồi của người trả lời; Tính năng này giúp loại bỏ sự thiên lệch này và sẽ sự lựa chọn ngẫu nghiên câu hỏi cho bạn, vì vậy người trả lời là không thiên vị khi họ trả lời các câu hỏi.

5. Phân tích dữ liệu

Cho phép bạn nhìn vào biểu đồ, đồ thị excel, và đồ họa khác, nhìn qua toàn bộ nhóm người được hỏi, làm thế nào họ trả lời, và những gì các câu trả lời có ý nghĩa. Nó cho phép bạn phân tích tất cả mọi thứ ở một nơi, trái ngược với việc đi khảo sát bằng cách khảo sát truyền thống (khảo sát giấy), xem xét và trả lời bằng tay.

In khảo sát ra mã QR

6. Tích hợp vào website

Tính năng này cho phép bạn liên kết trang web của bạn đến một cuộc khảo sát; điều này rất tốt cho các cuộc điều tra ngắn hơn, vì vậy người trả lời chỉ có click vào một liên kết.

7. Tự động lưu lại

Nếu máy tính của bạn bị treo hoặc đóng băng, tính năng này cho phép bạn tiếp tục cuộc khảo sát ngay tại nơi bạn dừng lại. Bạn chỉ cần bấm lại vào các cuộc khảo sát và làm việc trước đây của bạn sẽ được lưu lại.

8. Đa ngôn ngữ

Tính năng này cho phép các công ty lớn hơn để cung cấp các cuộc điều tra trên toàn thế giới, mà không cần phải thuê phiên dịch để tạo ra các cuộc khảo sát mới cho họ.

9. Câu hỏi morphing

Tính năng này cho phép bạn thay đổi định dạng của một câu hỏi. Nếu bạn bước đầu đã thực hiện một câu hỏi như một câu hỏi mở (yêu cầu một văn bản trả lời), nhưng sau đó đã chọn để chuyển nó thành câu hỏi nhiều lựa chọn, tính năng này sẽ thay đổi định dạng.

Đây là một vài trong số các tính năng cần có khi thiết kế các cuộc điều tra, bạn hãy ghép chúng lại với nhau bằng cách sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến miễn phí KsvPro.