Nhúng khảo sát lên website

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn có thể nhúng khảo sát vào website một cách đơn giản và dễ dàng:

Trong một số trường hợp, bạn muốn khảo sát là một phần trong hệ thống website của bạn. KsvPro hỗ trợ bạn nhúng trực tiếp khảo sát vào hệ thống website của bạn.

Để nhúng khảo sát vào website của bạn, tại phần Chia sẻ, nhấp chọn Nhúng khảo sát

In khảo sát ra mã QR

Hộp thoại Pop-up xuất hiện cung cấp cho bạn đoạn mã để nhúng vào website của bạn.

Trước khi sao chép đoạn mã để nhúng vào website của bạn, bạn nên:

  • Thiết lập chiều rộng và chiều cao mà phần nội dung khảo sát sẽ hiển thị trên website bạn (mặc định của hệ thống là: Rộng 800px, cao 600px).
  • Thiết lập tùy chọn có cho phép xuất hiện thanh cuộn trong phần nội dung khảo sát không. Trong phần Thiết lập thanh cuộn có 3 tùy chọn cho bạn lựa chọn:
    • Auto (Đề xuất): Thanh cuộn sẽ tự động xuất hiện nếu chiều rộng hoặc chiều cao của phần khảo sát rộng hơn hoặc dài hơn chiều rộng hoặc chiều cao bạn thiết lập hiển thị.
    • Yes: Chọn Yes phần nội dung khảo sát của bạn sẽ xuất hiện thanh cuộn
    • No: Chọn No phần nội dung khảo sát của bạn sẽ không xuất hiện thanh cuộn (Khuyến cáo: Chỉ sử dụng tùy chọn này khi chiều rộng và chiều cao khảo sát không vượt quá kích thước bạn chọn để nhúng. Nếu vượt quá sẽ dẫn đến tình trạng bạn không xem được nội dung vượt quá kích thước đã chọn)

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Gửi khảo sát thông qua email

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

Lịch sử khảo sát thông qua email

Sau khi bạn đã gửi lời mời khảo sát thông qua 1 chiến dịch E-mail. KsvPro cho...

Thống kê khảo sát

Thông tin về Thống kê khảo sát đang được cập nhật

Chia sẻ lên mạng xã hội

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Ngoài việc chia...

Chia sẻ thông qua mã QR

Bạn có thể xuất khảo sát ra mã QR để chia sẻ hoặc in ra các poster, quảng cáo.

In khảo sát ra giấy

Không chỉ là khảo sát online, bạn hoàn toàn có thể in khảo sát ra giấy để...