Chia sẻ lên mạng xã hội

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Ngoài việc chia sẻ khảo sát lên mạng xã hội, KsvPro bạn có thể:

Để xuất bản khảo sát thông qua mạng xã hội, tại phần Chia sẻ, nhấp chọn Nhúng lên các mạng xã hội

Nhúng khảo sát lên các mạng xã hội

Hộp thoại Pop-up xuất hiện với 3 tùy chọn:

  • Nhúng lên mạng xã hội Facebook
  • Nhúng lên mạng xã hội Google+
  • Nhúng lên mạng xã hội Twitter

Nhấp chọn loại mạng xã hội bạn muốn chia sẻ khảo sát.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Gửi khảo sát thông qua email

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

Lịch sử khảo sát thông qua email

Sau khi bạn đã gửi lời mời khảo sát thông qua 1 chiến dịch E-mail. KsvPro cho...

Thống kê khảo sát

Thông tin về Thống kê khảo sát đang được cập nhật

Chia sẻ thông qua mã QR

Bạn có thể xuất khảo sát ra mã QR để chia sẻ hoặc in ra các poster, quảng cáo.

Nhúng khảo sát lên website

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

In khảo sát ra giấy

Không chỉ là khảo sát online, bạn hoàn toàn có thể in khảo sát ra giấy để...