Khi nào nên đặt mật khẩu cho khảo sát của bạn?

Khảo sát trực tuyến là một cách tuyệt vời để nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng của bạn. Sử dụng tùy chọn thiết lập mật khẩu để bảo vệ khảo sát trực tuyến của bạn là một công cụ rất hữu ích.

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ những đối tượng đích xác định chẳng hạn như nhân viên trong công ty, trường học,... Bạn không muốn những người dùng khác có thể truy cập để thực hiện khảo sát? Sử dụng chức năng Thiết lập mật khẩu cho khảo sát để ngăn chặn những người dùng không mong muốn truy cập và thực hiện khảo sát của bạn.

Để thiết lập mật khẩu khảo sát, thực hiện các bước sau:

   1. Tại phần tạo câu hỏi khảo sát, nhấp chọn phần Thiết lập

​    Thiết lập khảo sát

 2. Trang Thiết lập khảo sát xuất hiện, tại mục Thiết lập mật khẩu khảo sát, nhập mật khẩu cho khảo sát vào ô văn bản bên phải

            Thiết lập mật khẩu

        3. Nhấp chọn nút Lưu thiết lập

           Lưu thiết lập mật khẩu

Ở đây, một người trả lời sẽ được cung cấp một mật khẩu trước khi họ có thể trả lời cuộc khảo sát trực tuyến. Là một công ty, bạn có thể loại bỏ hoặc thêm mật khẩu, sử dụng các chức năng trên một cách rất hiệu quả.

Trong thực tế, bạn thậm chí có mật khẩu bảo vệ các cuộc khảo sát trực tuyến của bạn ở lại tại chỗ. Bằng cách đó, nếu bạn có một câu hỏi mới, người trả lời đã có tất cả các chi tiết đăng nhập mà họ yêu cầu. Là một công ty, bạn có thể đánh dấu vào những người đã thực hiện các cuộc điều tra trực tuyến trong quá khứ nên nhận được câu hỏi mới này.

Vấn đề duy nhất bạn phải suy nghĩ về khi tạo ra các cuộc khảo sát trực tuyến cài đặt mật khẩu bảo vệ là làm thế nào để các chi tiết đăng nhập có thể đến tay người trả lời. May mắn thay, hầu hết các cuộc khảo sát trực tuyến có thể đã được cài đặt này một cách hoàn toàn tự động. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên mà một người nào đó đăng ký để hoàn thành một cuộc khảo sát, họ nhận được một email tự động và thiết lập mật khẩu riêng của họ.

Sau khi thiết lập mật khẩu cho khảo sát, mỗi lần người dùng mở khảo sát của bạn sẽ xuất hiện bảng thông báo yêu cầu nhập mật khẩu để mở khảo sát như hình bên dưới

Yêu cầu nhập mật khẩu khảo sát

Trong các doanh nghiệp, mật khẩu bảo vệ các cuộc khảo sát online của bạn là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì họ có thể yêu cầu nhân viên cung cấp một số lượng lớn hơn các chi tiết về bản thân hoặc các đánh giá mang tính cá nhân, và bất kỳ câu hỏi nào khác sau đó có thể được gửi lọc trên kết quả từng người người. Trong thực tế, câu hỏi thậm chí có thể được tùy chỉnh dựa trên kết quả của những người trước đây đã tạo ra các chi tiết đăng nhập. Như một ví dụ, một cuộc điều tra nội bộ là khoảng cách thoải mái với môi trường làm việc.  Bất kỳ câu hỏi liên quan đến bán hàng ngoài trời có thể được gỡ bỏ cho những người làm việc ở phòng thư, ý kiến ​​có về kiểm soát khí hậu trong xây dựng tổng thể có thể chỉ là hợp lệ.