Sẵn sàng gửi khảo sát của bạn?

Các câu hỏi của bạn đã được viết, các lựa chọn trả lời của bạn được xây dựng và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhận được phản hồi. Các công cụ tốt nhất để gửi lời mời ra khỏi cuộc khảo sát của bạn là gì? Là nó tốt hơn để gửi một email, nhúng nó vào một trang web, hoặc liên kết của bạn thông qua Facebook, Google+ hoặc các trang mạng xã hội khác? Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua nó.

Thu thập các phản hồi như thế nào?

Chúng tôi đã có rất nhiều cách để gửi các cuộc khảo sát. Dưới đây là một vài ví dụ:

Liên kết Web. Tạo một URL tùy chỉnh cho các cuộc khảo sát của bạn, sau đó nhận được câu trả lời bằng cách gửi email liên kết thông qua các ứng dụng email riêng của bạn, hoặc bằng cách đăng các liên kết trên trang web của bạn.

Email. Khi bạn tải lên các liên hệ của bạn vào Danh bạ KsvPro, bạn có thể tạo các danh sách email của riêng bạn và lời mời email tùy chỉnh, sau đó gửi một cuộc khảo sát với email. Bạn sẽ có thể theo dõi nếu những người phản hồi đã thực hiện khảo sát và gửi lời nhắc cho những người đã không trả lời.

• Website. Nhúng một khảo sát trên trang web của bạn.

Mạng xã hội. Nếu bạn có một tài khoản Twitter, bạn có thể tweet công khai một liên kết đến khảo sát của bạn. Trên Facebook, bạn có thể gửi một cuộc khảo sát trên tường của bạn và trên các tường của bạn bè.

Mua đối tượng khảo sát. Với dịch vụ thực hiện khảo sát KsvPro, bạn có thể mua quyền truy cập cho một nhóm đối tượng mục tiêu, những người đáp ứng tiêu chí về nhân khẩu học cụ thể cho khảo sát. Đó là một cách tuyệt vời để có được các phản hồi đích từ một nhóm cụ thể.

5 mẹo cho việc thu thập các phản hồi

Tạo liên kết web tự động. Khi bạn thiết kế khảo sát của bạn, bạn có thể nhanh chóng nhận được một liên kết ngay từ trang Chia sẻ khảo sát để gửi email hoặc đăng trên trang web của bạn.

Theo dõi phản hồi. Chỉ gửi lời mời khảo sát qua email mới có chức năng  theo dõi tự động, bạn có thể sử dụng để nhắn những người không phản hồi khảo sát của bạn. Để theo dõi những người trả lời khảo sát của bạn, hãy xem bài viết trợ giúp của chúng tôi về cách để biết ai đang dùng khảo sát của bạn.

 Sử dụng xác thực phản hồi. Hãy chắc chắn rằng những người trả lời gửi câu trả lời của họ ở định dạng đúng. Yêu cầu trả lời hoặc tạo các câu hỏi tùy chọn và tự động kiểm tra xem các phản hồi tới các câu hỏi mở là đúng định dạng.

Phân mảnh những người phản hồi. Viết một cuộc khảo sát duy nhất để làm việc trên các nhóm người khác nhau, sau đó sử dụng các liên kết khảo sát duy nhất để gửi đến các nhân khẩu học hoặc các kênh (như Facebook và email) khác nhau. Khi bạn có đủ các phản hồi từ một nhóm, bạn có thể vô hiệu hóa các liên kết mà không cần bằng cách đóng khảo sát.

Thiết lập hạn mức. Chỉ nhận những phản hồi bạn muốn. Hạn chế khảo sát của bạn cho một số lượng tối đa các phản hồi, thiết lập một ngày hết hạn, hoặc khóa nó với một mật khẩu.