SPSS là gì và các ứng dụng.

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê.

SPSS là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng. SPSS có giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng bởi sử dụng chủ yếu các thao tác click chuột dựa trên các các công cụ (tool) mà rất ít dùng lệnh (khác với R hay Stata). SPSS rất mạnh cho các phân tích như kiểm định phi tham số (Chi-square, Phi, lamda….), thống kê mô tả, kiểm định sự tin cậy của thang đo bằng Cronbach Alpha, phân tích tương quan,hồi quy tuyến tính đơn và bội, kiểm định trung bình (T-test), kiểm định sự khác nhau giữa các biến phân loại (định danh) bằng phân tích phương sai (ANOVA), vẽ bản đồ nhận thức (dùng trong marketing) hay sử dụng biến giá (hồi quy với biến phân loại), hồi quy nhị thức (logistic), vv

Chức năng chính của SPSS:

 • Nhập và làm sạch dữ liệu;
 • Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu;
 • Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ;
 • Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

Nội dung chủ yếu của SPSS: 

Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:

 • So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric Test), các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát (General Linear Models), các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic;
 • Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis);
 • Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis);
 • Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).

Cấu trúc, tổ chức dữ liệu trong SPSS:
SPSS tổ chức các file dưới dạng định dạng riêng (có thể trao đổi – nhập và xuất sang các định dạng khác) và gồm các cấu trúc file như sau:

 • File dữ liệu: *.sav hoặc *.sys;
 • File Syntax: *.sps;
 • File kết quả: *.spv;
 • File Script: *.wwd hoặc *.sbs.

Các định dạng dữ liệu khác mà SPSS có thể đọc:

 • Bảng tính – Excel (*.xls, *.xlsx), Lotus (*.w*);
 • Database – dbase (*.dbf);
 • ASCII text (*.txt, *.dat);
 • Complex database – Oracle, Access;
 • Các tập tin từ các phần mềm thống kê khác (Stata, SAS).

Một số ứng dụng chính của SPSS:
Những nội dung nói trên, SPSS có thể là đủ để giúp các nhà khoa học thực hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu các mảng chuyên ngành khác nhau của mình, chẳng hạn:

 • Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu tâm lý học: tâm lý tội phạm, tâm lý học sinh-sinh viên…;
 • Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu xã hội học: ý kiến của người dân trong việc xây dựng lại khu chung cư, thống kê y tế…;
 • Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu thị trường: nghiên cứu và định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; sự hài lòng của khách hàng...;
 • Ứng dụng SPSS nghiên cứu đa dạng sinh học, trong phát triển nông lâm nghiệp…

Với SPSS, bạn có thể phân tích được thực trạng, tìm ra nhân tố ảnh hưởng, dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo, giúp bạn đưa ra các quyết định một cách chính xác, giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và cải thiện kết quả tốt hơn

SPSS cùng với AMOS còn cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng bậc cao như phân tích bằng phương tình cấu trúc (SEM) cho phép đo lường và kiểm định nhiều mô hình lý thuyết.

Hiện nay phần mềmSPSS đang được sử dụng rộng rãi trong thống kê phân tích số liệu. Đặc biệt trong các trường đại học, việc sử dụng SPSS làm công cụ nghiên cứu đang hết sức phổ biến.

SPSS là một bộ chương trình rất dễ sử dụng nên thu hút được nhiều người sử dụng. SPSS cung cấp một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các Menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích rồi bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét.

Hãy thử những tiện ích thống kê dữ liệu mà spss mang lại bằng cách tạo khảo sát trên ksvpro.vn và trích xuất dữ liệu theo dịnh dạng spss. Bạn sẽ có nhận được 1 mẫu báo cáo đầy đủ, chính xác để phân tích những dữ liệu mà người khách hàng gửi về hàng ngày.

Tại trang phần quản trị KsvPro, click vào phần Báo cáo khảo sát của một khảo sát bất kỳ như hình dưới

Sau đó click vào phần Xuất SPSS để xuất dữ liệu

Chọn khoảng thời gian bạn cần trích xuất dữ liệu (Thời gian có định dạng ngày/tháng/năm). Nếu không chọn khoảng thời gian thì mặc định báo cáo sẽ được xuất từ khi tạo khảo sát đến thời điểm hiện tại

Click vào 'Bước 1: Xuất cú pháp và Bước 2 Xuất dữ liệu' để tải 2 file dữ liệu về

Tiếp đó hãy xử dụng phần mềm đọc file SPSS để thao tác tùy chỉnh với dữ liệu mà bạn vừa tải về từ phần mềm khảo sát trực tuyến ksvpro