Các hạn chế của gói BEGINER (Miễn phí)

Danh sách dưới đây làm nổi bật một số hạn chế đáng kể về gói BEGINER miễn phí – Nó là không toàn diện.

Vui lòng xem Các gói & Giá của chúng tôi để biết đầy đủ các chức năng sẵn có (hoặc không sẵn có) cho mỗi gói dịch vụ.

Các hạn chế thiết kế

 • Không tùy chỉnh được giao diện
 • Không tạo được câu hỏi logic
 • Không đảo ngẫu nhiên được câu hỏi và trang
 • Các hạn chế thu thập

 • Giới hạn 10 lời mời bằng email
 • Không tùy chỉnh được trang cảm ơn
 • Các hạn chế phân tích

 • Bạn chỉ có thể xem được 3 phản hồi
 • Không áp dụng được các luật lọc
 • Không export hoặc download được dữ liệu
 • Không tùy chỉnh được báo cáo
 • Không tùy chỉnh được biểu đồ
 • Hạ xuống gói BEGINER

  Nếu bạn hết hạn gói dịch vụ mất phí hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn, gói mất phí của bạn sẽ hạ xuống thành gói BEGINER và bạn sẽ nhận được một thông báo hủy bỏ. Tất cả các khảo sát và dữ liệu trước đây của bạn được lưu trong tài khoản của bạn và bạn có thể nâng cấp lại một gói mất phí bất cứ lúc nào.

  Khi bạn hạ gói dịch vụ, một số chức năng mất phí được sử dụng trong khảo sát hiện tại sẽ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, bạn không thể tạo một khảo sát mới với các chức năng mất phí. Ví dụ:

 • Logic được áp dụng cho khảo sát của bạn sẽ tiếp tục làm việc trên mọi khảo sát đã được mở khi tài khoản của bạn đã bị hạ.
 • Trang khám phá dữ liệu vẫn được duy trì nhưng bạn chỉ có thể nhìn thấy được 3 dữ liệu phản hồi
 • Trang báo cáo còn xuất hiện nhưng bạn chỉ nhìn thấy được dữ liệu báo cáo cho 3 câu hỏi đầu tiên

 • Vui lòng đọc kỹ các hạn chế của gói BEGINER ở trên. Để truy cập các chức năng mất phí trở lại, bạn cần nâng cấp lên gói mất phí.

  Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


  Chính sách giảm giá

  Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và sinh viên được giảm giá, chính sách giảm...

  Tùy chọn thanh toán theo tháng

  Các gói dịch vụ là sẵn có cho các tùy chọn thanh toán theo tháng. Bạn có thể...

  Gói BEGINER (Miễn phí) của KsvPro

  Gói BEGINER là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tạo và gửi khảo sát cũng như xem...

  Đăng ký và nâng cấp

  Khi bạn đăng ký, bạn có thể chọn từ nhiều gói dịch vụ. Các gói mất phí...