Các luật Ẩn/Hiện

Luật Ẩn/Hiện cho phép bạn chỉ hiển thị các kết quả từ một số câu hỏi của cuộc khảo sát. Nếu bạn quan tâm trong việc tập trung vào kết quả với chỉ một trang cụ thể, hay chỉ là một vài câu hỏi trong khảo sát của bạn, bạn có thể tạo ra một luật Ẩn/Hiện để đảm bảo rằng chỉ có kết quả cho câu hỏi đó sẽ hiển thị.

Ví dụ, nếu bạn đã thu thập dữ liệu nhân khẩu học trong khảo sát của bạn mà bạn không muốn hiển thị những câu hỏi khác, tạo ra một quy tắc Hiển thị để chỉ những câu hỏi mà bạn chọn sẽ xuất hiện trong kết quả tóm tắt.

Bạn có thể áp dụng một quy tắc Ẩn/Hiện tại một thời điểm.

Với một gói mất phí, bạn có thể thêm một luật Ẩn/Hiện kết hợp với nhiều quy tắc lọc.

Tạo một luật Ẩn/Hiện

Để thêm một quy tắc Hiển thị:

  1. Chuyển tới phần Báo cáo của khảo sát.
  2. Trên menu bên trái, nhấp vào Ẩn/Hiện câu hỏi.
  3. Chọn một trong hai trang hoặc các câu hỏi cụ thể mà bạn muốn xem.
  4. Nhấn Áp dụng. Chỉ có những câu hỏi trong các luật Ẩn/Hiện sẽ xuất hiện trong kết quả tóm tắt ở phía bên phải của trang.
Mẹo! Tạo một báo cáo tùy chỉnh với Xuất các kết quả đã lọc

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn...