Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn

Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn hiển thị nhiều ảnh để cho phép người thực hiện khảo sát có thể lựa chọn nhiều ảnh bằng việc click vào các ảnh.

Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn để hỏi những người thực hiện khảo sát chọn một hoặc nhiều ảnh từ danh sách các ảnh.

Báo cáo

Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn thường sẽ được báo cáo mặc định dạng Biểu đồ cột và một bảng thống kê gồm đếm số lần lựa chọn và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Báo cáo câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị một cột cho mỗi dòng. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...