Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách

Loại câu hỏi này cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn cho nhiều mục khác nhau trong một danh sách với các lựa chọn là giống nhau.

Câu thỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách

Khi nào sử dụng

Sử dụng loại câu hỏi này để hiển thị nhiều câu hỏi thả xuống mục đích để chia sẻ những câu trả lời có khả năng giống nhau. Ví dụ, số lượng đã mua của một danh sách các sản phẩm.

Báo cáo

Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách thường sẽ được báo cáo mặc định dạng Phụ lục

Báo cáo câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...