Câu hỏi một lựa chọn

Câu hỏi một lựa chọn cho phép người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn duy nhất trong danh sách.

Câu hỏi một lựa chọn

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi một lựa chọn để hỏi người thực hiện khảo sát chọn một tùy chọn trong danh sách. Các câu hỏi một lựa chọn phù hợp cho những loại câu hỏi dạng đúng hoặc sai.

Thêm “Ý kiến khác” (Tùy chọn)

Tại Vị trí câu hỏi, nhấp vào biểu tượng bút chì để thiết lập và sửa câu hỏi. Cửa sổ xuất hiện, Thêm các tùy chọn cho câu hỏi. Để thêm “Ý kiến khác”, nhấp chọn Ý kiến khác (Tùy chọn). Nhấp chọn Yêu cầu trả lời nếu bạn muốn câu hỏi này bắt buộc người thực hiện khảo sát phải trả lời câu hỏi này.

Thêm ý kiến khác câu hỏi một lựa chọn

Sau khi tùy chọn Ý kiến khác được chọn, bạn có thể tùy chỉnh văn bản (nhãn) sẽ hiển thị nếu bạn muốn thay đổi

Thiết lập thêm ý kiến khác câu hỏi một lựa chọn

Báo cáo

Câu hỏi một lựa chọn đưa ra báo cáo dạng biểu đồ tròn kèm theo một bảng thống kê về đếm số lần lựa chọn và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Báo cáo câu hỏi một lựa chọn

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Xuất dữ liệu câu hỏi lựa chọn

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...