Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển tới những vị trí khác trong khảo sát. Có hai loại Skip Logic:
 • Skip Logic câu hỏi: Áp dụng trực tiếp cho một câu hỏi. Cho phép bạn tự động chuyển những người phản hồi tới một câu hỏi hoặc trang tương lai trong khảo sát dựa trên lựa chọn trả lời họ đã chọn. Tìm hiểu thêm >>
 • Skip Logic trang: Áp dụng trực tiếp tới một trang. Cho phép bạn chuyển toàn bộ người thực hiện khảo sát đã tiếp cận trang đó đến trang sau trong khảo sát. Skip Logic Trang không yêu cầu một câu trả lời xác định – Những người phản hồi chuyển tới trang bạn đã thiết lập dù chúng không được chọn bất kỳ câu trả lời nào. Tìm hiểu thêm >>

Skip Logic yêu cầu một chút kế hoạch (tính toán). Chúng tôi đề xuất bạn nên bắt đầu bằng việc thiết kế trước các logic của bạn trên giấy để đưa ra tổng quan được có bao nhiêu trang bạn cần, sau đó đăng nhập vào KsvPro và tạo các trang và các câu hỏi. Cuối cùng, thêm các Skip Logic của bạn.

Skip Logic thường sử dụng cho:

 • Loại bỏ: Sử dụng một câu hỏi có nhiều lựa chọn để loại bỏ những người không đáp ứng tiêu chí nhất định.
 • Các biểu mẫu thỏa thuận: Bao gồm các thông tin có sự đồng ý trên trang đầu tiên của cuộc khảo sát và thêm một câu hỏi nhiều lựa chọn để hỏi người trả lời có đồng ý với các điều khoản không. Nếu họ nói không, bạn có thể chuyển họ ra khỏi các cuộc khảo sát.
 • Các khảo sát đa ngôn ngữ: Tạo các trang khảo sát trong nhiều ngôn ngữ, sau đó thêm một câu hỏi cho trang đầu tiên của cuộc khảo sát hỏi người trả lời để lựa chọn ngôn ngữ sẽ tham chiếu cho họ.
 • Đánh giá nhân viên: Nếu nhiều người cần phải trả lời nhiều phần khác nhau trong cùng khảo sát, thêm một câu hỏi một lựa chọn hoặc hoặc một lựa chọn từ danh sách thả xuống đến trang đầu tiên của một cuộc khảo sát hỏi người trả lời để chọn tên của họ. Tạo một trang riêng trong cuộc khảo sát cho mỗi người để điền vào.

Ví dụ

Giả sử rằng bạn muốn gửi một khảo sát tới hai nhóm khác nhau: Nhóm A sống ở thành phố và nhóm B sống ở nơi khác.

Trong trường hợp này, chúng ta muốn tạo 5 trang. Thiết lập chúng theo cách sau:

 • Trang 1: Chứa một đoạn giới thiệu để mô tả mục đích của khảo sát.
 • Trang 2: Thêm một câu hỏi một lựa chọn để hỏi những người phản hồi lựa chọn họ thuộc nhóm nào: Nhóm A hay nhóm B. Sau đó, áp dụng Skip Logic câu hỏi cho mỗi lựa chọn trả lời: Gửi nhóm A tới trang 3 và bỏ qua trang 4 và nhóm B tới trang 4.
 • Trang 3: Thêm các câu hỏi bạn muốn hỏi chỉ cho nhóm A.
 • Trang 4: Thêm các câu hỏi bạn muốn hỏi chỉ cho nhóm B.
 • Trang 5: Hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn hỏi cả 2 nhóm. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu...

Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài...

Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ...

Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật