Xem trước & thay đổi giao diện

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế bảng hỏi khảo sát, bạn đã sẵn sàng để public, chia sẻ khảo sát của bạn để thu về những phản hồi mong muốn. Để thu hút mọi người quan tâm và thực hiện khảo sát của bạn, cách phối màu cũng như bố cục, phông chữ, bộ nhận dạng thương hiệu cũng đóng một vai trò quan trọng để thu hút người thực hiện khảo sát.

Để xem trước và thay đổi giao diện khảo sát thực hiện các bước sau:

1. Tại trang chủ tài khoản của bạn, nhấp vào biểu tượng màn hình máy tính của khảo sát bạn muốn xem trước hoặc thay đổi giao diện của khảo sát đó.

Thiết lập giao diện khảo sát

Hoặc, tại trang Tạo câu hỏi, nhấp chọn liên kết Xem trước

Thiết lập giao diện khảo sát

2. Trang Xem trước khảo sát xuất hiện, để thay đổi giao diện khảo sát, nhấp chọn liên kết Đổi mẫu khảo sát, hộp thoại hiển thị danh sách mẫu khảo sát xuất hiện

Danh sách giao diện khảo sát

Chọn giao diện bạn muốn thay đổi

3. Để tùy chỉnh giao diện khảo sát, nhấp vào nút Sửa giao diện phía trái màn hình

Các bước tiếp theo

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thay đổi Banner

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục banner, thực...

Chỉnh sửa bố cục & Văn bản

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục và văn bản...

Chỉnh sửa màu

Chức năng xem trước cũng cho phép bạn thay đổi màu nội dung sẽ hiển thị trên...