Bảng câu hỏi hài lòng khách hàng

Khách hàng là thành phần quan trọng nhất trong một doanh nghiệp và sự hài lòng của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh doanh của bạn. Dịch vụ tốt cho khách hàng là huyết mạch trong kinh doanh bất kỳ.

Với mỗi khách hàng được thỏa mãn, doanh nghiệp của bạn sẽ có khả năng giành được nhiều khách hàng hơn nữa bằng cách hoặc là đề nghị hoặc giới thiệu từ các khách hàng hạnh phúc và hài lòng. Nếu bạn không chăm sóc tốt khách hàng của mình thì đối thủ cạnh tranh của bạn chắc chắn sẽ làm điều đó. Trước khi bạn biên soạn một danh sách các câu hỏi hài lòng của bạn nên xem xét các mục tiêu của cuộc khảo sát.

Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng

Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục tập trung và nó sẽ được dễ dàng hơn trong việc quyết định những loại câu hỏi để hỏi. Sau này, bạn nên xem xét làm thế nào để phân tích các câu trả lời sau khi khảo sát. Nó là dễ dàng hơn để phân tích câu hỏi đóng hơn các câu hỏi mở, nơi người được hỏi được phép sử dụng những từ riêng của họ trong trả lời. Càng nhiều người trả lời các chi tiết quan trọng đó là phải có một công cụ dễ dàng và tốt phân tích đơn giản. Khảo sát sự hài lòng là một cách tốt để công bố công khai các sản phẩm của bạn để khách hàng có thể nhận thức về nó. Dưới đây là những lời khuyên về cách viết câu hỏi hài lòng và thu thập thông tin phản hồi của khách hàngtố t:

    Bạn chỉ cần vài câu hỏi để nhận được thông tin có giá trị từ khách hàng. Điều quan trọng là bạn chọn câu hỏi đúng và giữ cho chúng đơn giản và ngắn. Khi khách hàng của bạn nhận ra rằng câu hỏi của bạn là ngắn, họ sẽ có nhiều khả năng muốn tham gia. Và những người tham gia có một khả năng cao hoàn thành toàn bộ sự hài lòng của bảng câu hỏi.

    Trong khi viết câu hỏi hài lòng, sử dụng ngôn ngữ thông thường hàng ngày thật đơn giản. Tránh các thuật ngữ được sử dụng trong ngành và không được áp dụng rộng rãi càng nhiều càng tốt.

Câu hỏi kéo trượt

    Sử dụng dễ dàng để hiểu được câu hỏi thang đánh giá cho câu hỏi hài lòng của bạn. Xếp hạng câu hỏi của bạn nên được dựa trên thang điểm số, chẳng hạn như 0-10.

    Thực hiện theo các câu hỏi đánh giá của bạn với một câu hỏi đóng nơi bạn yêu cầu người được hỏi phải trả lời bằng cách sử dụng từ ngữ riêng của mình về những gì bạn sẽ phải cải thiện để đặt xếp hạng của họ cao hơn. Thông qua các câu trả lời của câu hỏi này thì bạn sẽ có được một cái nhìn sâu sắc quan trọng mà sẽ dẫn bạn đến một chương trình khách hàng, dịch vụ và sự hài lòng của sản phẩm mạnh mẽ.

    Sử dụng nhiều hơn một câu hỏi đánh giá để có được các dữ liệu thỏa mãn thích hợp. Điều này cũng sẽ giúp bạn hiểu được khách hàng của bạn thông qua bảng câu hỏi hài lòng.

    Các câu hỏi nên được nhắm trực tiếp để cho phép người được hỏi tự do trả lời.

    Đừng hỏi những câu hỏi dẫn dắt. Hãy thận trọng để không đặt câu hỏi dẫn đến những đáp án trả lời nhất định. Những câu trả lời mà bạn cần trong một bảng câu hỏi hài lòng là cảm giác thực sự của khách hàng đối với các dịch vụ hoặc sản phẩm mới của công ty bạn.

   Lưu ý rằng các câu hỏi khảo sát khách hàng nhằm mục đích xác định nếu doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng của bạn và nhiều hơn những gì có thể được thực hiện để cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp của bạn. Đảm bảo rằng bạn tập trung vào mục tiêu của một bảng câu hỏi hài lòng và rằng mọi câu hỏi được nêu một cách rõ ràng. Bằng cách này, bạn sẽ có câu trả lời để giúp bạn định vị doanh nghiệp của bạn trong ngành công nghiệp và được nhận thức về những gì có thể được thực hiện để mở rộng nó. Các lời khuyên trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ khách hàng của bạn thông qua bảng câu hỏi hài lòng và đây sẽ là lợi thế cho doanh nghiệp của bạn.